Φιλοσοφία του Προγράμματος

Το Π.Μ.Σ «Οικονομική της Εκπαίδευσης και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων» είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σας για :

-απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων
-εμβάθυνση στις οικονομικές, κοινωνικές και διοικητικές πτυχές της εκπαίδευσης
-διεξαγωγή έρευνας και σχεδιασμού εκπαιδευτικών πολιτικών
-γρήγορη επαγγελματική εξέλιξη

Η φιλοσοφία του προγράμματος αποτυπώνεται στις βασικές του αρχές:

-πρόσβαση στη γνώση
-κατάκτηση των στόχων 
-επικέντρωση στον άνθρωπο