Μήνυμα Διευθυντή

Αγαπητέ/ή  υποψήφιε/α

Με ιδιαίτερη χαρά σε καλωσορίζω στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Οικονομική της Εκπαίδευσης και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων»  που υλοποιείται από το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς.  

Ανέκαθεν ο ρόλος της εκπαίδευσης ήταν ιδιαίτερα σημαντικός στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.  Στις σημερινές κοινωνίες η γνώση αποτελεί το βασικό παράγοντα δημιουργίας πλούτου και ανάπτυξης και γι αυτό χαρακτηρίζονται ως κοινωνίες της γνώσης.  Η εκπαίδευση είναι η πύλη εισόδου στη διαδικασία κατάκτησης της γνώσης. Το σύνολο των γνώσεων και των δεξιοτήτων που το άτομο διαθέτει αποτελεί στην ουσία το ανθρώπινο κεφάλαιό του. Οι γνώσεις και οι δεξιότητες συνδέονται άμεσα με την εξέλιξη της τεχνολογίας. Η σχέση μεταξύ εκπαίδευσης και οικονομικής ανάπτυξης είναι αμφίδρομη. Όσο περισσότερα χρήματα το άτομο ή η κοινωνία δαπανά για την εκπαίδευση τόσο μεγαλύτερη είναι η οικονομική ανάπτυξη. Όσο περισσότερο οικονομικά ανεπτυγμένη είναι μία χώρα, τόσο περισσότερο επενδύει στην εκπαίδευση. Η διάχυση της γνώσης και η καταπολέμηση του αλφαβητισμού σε πολλούς οικονομικούς τομείς θεωρούνται ως βασικές προϋποθέσεις για τη βελτίωση της οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης των ατόμων και γενικότερα της κοινωνίας.  Η εκπαίδευση θεωρείται το βασικό εργαλείο περιορισμού των ανισοτήτων, της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Η εκπαίδευση συμβάλλει στην άριστη χρήση της τεχνολογίας, αλλά και η τεχνολογία διευκολύνει την πρόσβαση των ατόμων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση και τα προγράμματα δια βίου μάθησης δημιουργούν τις προϋποθέσεις ώστε όλοι οι πολίτες να έχουν πρόσβαση στη γνώση. Η εκπαίδευση είναι ο βασικός δρόμος προς την ευημερία.

Σπουδάζοντας στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Οικονομική της Εκπαίδευσης και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων» θα διδαχθείτε και θα αποχτήσετε γνώσεις που θα σας επιτρέπουν να κατανοείτε το κοινωνικό και οικονομικό γίγνεσθαι της εκπαίδευσης, τη σημαντική της σχέση με την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και να μπορείτε να διοικείτε, να αναλάβετε θέσεις ευθύνης στον τομέα της εκπαίδευσης και να σχεδιάζετε εκπαιδευτικές πολιτικές.

Ο Επιστημονικός Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Καθηγητής Μιχάλης Χλέτσος