Τέλη Φοίτησης

Τα τέλη φοίτησης είναι 3.500 ευρώ και καταβάλλονται σε τρεις ισόποσες δόσεις, στις αρχές κάθε εξαμήνου (Οκτώβριο, Φεβρουάριο και Οκτώβριο).