Εγγραφή στο Οικονομικό Επιμελήτήριο

Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ «Οικονομική της Εκπαίδευσης και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων» δύνανται να εγγραφούν στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΟΕΕ).

Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας