Σε ποιους απευθύνεται

Το Π.Μ.Σ. «Οικονομικά της Εκπαίδευσης» απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς αλλά και σε αποφοίτους σχολών

οικονομικών, κοινωνικών, πολιτικών και θετικών επιστημών που θέλουν να σταδιοδρομήσουν ως στελέχη στον χώρο της εκπαίδευσης.