Σε ποιους απευθύνεται

Το Π.Μ.Σ. «Οικονομική της Εκπαίδευσης και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων» απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς αλλά και σε αποφοίτους σχολών

οικονομικών, κοινωνικών, πολιτικών και θετικών επιστημών που θέλουν να σταδιοδρομήσουν ως στελέχη στον χώρο της εκπαίδευσης.