Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς έχει μακρόχρονη και ιδιαίτερα σημαντική ιστορία στο χώρο της Οικονομικής Επιστήμης

 με ιδιαίτερα σημαντική ακαδημαϊκή και ερευνητική συνεισφορά. Είναι στελεχωμένο με καθηγητές καταξιωμένους στο χώρο τους.  Η επιλογή του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού προγράμματος σημαίνει ότι ενδιαφέρεστε να :
•     ασχοληθείτε με την εκπαίδευση από την πλευρά της οικονομικής και διοικητικής επιστήμης
•     κατανοήσετε το οικονομικό και κοινωνικό γίγνεσθαι στο χώρο της εκπαίδευσης
•    σπουδάσετε σε ένα καταξιωμένο, στην Ελλάδα και διεθνώς, πανεπιστήμιο
•    ενταχθείτε άμεσα στην αγορά εργασίας
•    έχετε γρήγορη και καλή επαγγελματική σταδιοδρομία

Το Π.Μ.Σ «Οικονομική της Εκπαίδευσης και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων» του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς σας παρέχει τη δυνατότητα να :
•    εκπαιδευτείτε από καταξιωμένους καθηγητές
•    έχετε πρόσβαση σε όλες τις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πειραιώς
•    συμμετέχετε σε σεμινάρια με επαγγελματίες από το χώρο της εκπαίδευσης
•    ασκηθείτε στην έρευνα, στο σχεδιασμό και στην αξιολόγηση προγραμμάτων