Γενικές πληροφορίες

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Οικονομική της Εκπαίδευσης και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων» είναι ένα πρόγραμμα σχεδιασμένο με άριστο τρόπο στα πρότυπα αντίστοιχων μεταπτυχιακών  προγραμμάτων διεθνώς αναγνωρισμένων πανεπιστημιακών τμημάτων της αλλοδαπής.

Συνδυάζει με αρμονικό τρόπο γνώσεις από τα οικονομικά, τη διοίκηση, το μάρκετινγκ, τη στατιστική και τη μεθοδολογία για να σας προετοιμάσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να αναλάβετε θέσεις ευθύνης στο χώρο της διοίκησης και του σχεδιασμού εκπαιδευτικών πολιτικών. Το πρόγραμμα είναι ανταγωνιστικό και εφάμιλλο των ευρωπαϊκών προγραμμάτων τόσο ως προς τα προσφερόμενα μαθήματα και το περιεχόμενό τους, όσο και ως προς την ερευνητική και ακαδημαϊκή καριέρα των διδασκόντων στο πρόγραμμα αυτό.  Το πρόγραμμα υλοποιείται εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως δίνοντας την ευκαιρία σ’ όλους όσους θέλουν να σπουδάσουν να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.