ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΠΜΣ


Οι απόψεις των φοιτητών και αποφοίτων του ΠΜΣ είναι οδηγός για τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών.

Έχοντας ολοκληρώσει  την  φοίτηση  και  παρακολούθηση  του  Μεταπτυχιακού  Προγράμματος  Σπουδών στην  Οικονομική  της  Εκπ/σης και στη Διαχείριση Εκπ/κών Μονάδων (2019-2020) στο ΠΑ.ΠΕΙ  και  όντας  εν ενεργεία  Εκπ/κοί που  υπηρετούμε  σε  θέση  Δ/ντή σε σχολικές  μονάδες  της  Δευτεροβάθμιας  Εκπ/σης  της  Β΄ Αθήνας , αποκομίσαμε  πολλές  γνώσεις  και δεξιότητες και  εμπλουτίσαμε  τις  βιβλιογραφικές  μας  πηγές  με  πολύ  σύγχρονες  αναφορές στα  τόσο  ενδιαφέροντα   πεδία  στα οποία  εντρυφήσαμε  , όπως  εύκολα  διαπιστώνεται  στο  Πρόγραμμα  Σπουδών.  Θερμές   ευχαριστίες  εκφράζουμε  σε όλους  τους  Διδάσκοντες  και  ιδιαίτερα  στον  Δ/ντή  του ΜΠΣ , Καθηγητή  κ. Μιχαήλ  Χλέτσο για  την αμέριστη  συμπαράσταση, ακαδημαϊκή και  οργανωτική, που  μας  οδήγησε  στην  αποτελεσματική  και αποδοτική  ολοκλήρωση  των  σπουδών  μας.

 

Ευστάθιος   Ν. Ανδρής  
Φιλόλογος  , ΠΕ02 /Α΄
ΜΑ Ε.Κ.Π.Α. , MSc ΠΑ.ΠΕΙ
Δ/ντής   1ου  Γυμνασίου   Μετ/σης

Αλέξανδρος   Δ.  Γεωργόπουλος
Φιλόλογος  , ΠΕ02 /Α΄
MSc ΠΑ.ΠΕΙ
Δ/ντής   3ου  ΓΕ.Λ.  Χαλανδρίου


Ένα εξαιρετικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών που απευθύνεται σε όλες ανεξαιρέτως τις ειδικότητες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης. Πέραν από την απόκτηση γνώσεων πολύ σημαντικών για την κατανόηση της αμφίδρομης σχέσης μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης και εκπαίδευσης, οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν και εξελίσσουν ηγετικές ικανότητες, επικοινωνιακές, διοικητικές, ικανότητες διαχείρισης των σχολικών περιβαλλόντων, ομαδικής συνεργασίας και επίλυσης προβλημάτων, καθώς και ευαισθησία απέναντι σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης που στη σημερινή εποχή καθίσταται επιτακτική ανάγκη. Εξαιτίας των συνθηκών Covid-19 ένα μέρος του Προγράμματος πραγματοποιήθηκε εξ’ αποστάσεως. Αυτό ήταν για όλους τους συμμετέχοντες μία πρωτόγνωρη εμπειρία αφού κληθήκαμε να προσαρμοστούμε σε αυτές τις συνθήκες. Παρόλα αυτά, μέσα από τη διαδικασία αυτή φάνηκε ο επαγγελματισμός όλων των καθηγητών, των εκπαιδευομένων και του λοιπού προσωπικού αφού τελικά εκπληρώθηκε πλήρως ο σκοπός και ο στόχος του Προγράμματος. Θα το συνιστούσα ανεπιφύλακτα.

Σαββόπουλος Δοξάκης
Φιλόλογος-Ιστορικός, Συντηρητής έργων Τέχνης, Master Program in "Economics of Education and Management of Educational Units", Πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων, Τομέας παιδείας και πολιτισμού, Μουσείο της ΕΑΜικής Εθνικής Αντίστασης  | Δήμος Καισαριανής

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  «Οικονομική της Εκπαίδευσης και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων» του Πανεπιστημίου Πειραιώς απευθύνεται σε όλες ανεξαίρετα τις ειδικότητες  εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και στους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας.  Τα μαθήματα που εξαιτίας του covid-19 παρακολουθήσαμε αποκλειστικά εξ αποστάσεως  διατρέχουν  το σκληρό πυρήνα των επίκαιρων προβληματικών  της εκπαίδευσης και διδάσκουν σε βάθος απόλυτα απαραίτητες και επικαιροποιημένες  γνώσεις ποικίλων θεματικών  σχετικών με τη διοίκηση αλλά και  την οικονομική διαχείριση των εκπαιδευτικών μονάδων. Επιπλέον,  το υψηλού επιπέδου διδακτικό προσωπικό σε κάθε περίπτωση  υποστήριξε , ενθάρρυνε , καλλιέργησε και ανάπτυξε τις πολλαπλές δυνατότητες και τα ενδιαφέροντα των συμμετεχόντων.  Θεωρώ  σημαντικότατο το όφελος που αποκομίστηκε από την ολοκλήρωση του προγράμματος και  προτείνω  ένθερμα την παρακολούθησή του .
Σοφία Σ. Αντωνιάδου