ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΠΜΣ


Οι δημοσιεύσεις των αποφοίτων του ΠΜΣ σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά είναι έμπρακτη απόδειξη των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτούν στη διάρκεια των σπουδών τους.

Ketikidou, G. & Saiti, A. (2022): The promotion of inclusive education through sustainable and systemic leadership, International Journal of Leadership in Education, DOI: 10.1080/13603124.2022.2032368

Saitis, C., Chroni, A., Kritikakou, P., Melissourgos, N., Moisi, N. & Pavlakis, J. (2022). Creative preparation of teachers to achieve sustainable development goals. In Papa, R., Saiti, A., Snodgress, F. & Kaldis, P. (Eds), Roads to integrating sustainability in school leadership & teacher preparation programs, (pp. 103-109) Chapter 12, Book Series from: Educational Leaders Without Borders (ELWB), U.S.A.: Published by ICPEL Publications