ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΜΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ» ΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ


Το ΠΜΣ «Οικονομική της Εκπαίδευσης & Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων» έχει συνεργατική κουλτούρα και έχει αναπτύξει σχέσεις συνεργασίας με Πανεπιστήμια των Η.Π.Α. όπως είναι το Texas State University, Northern Arizona University, κλπ. Καθηγητές εξειδικευμένοι σε θέματα διοίκησης και οικονομικών της εκπαίδευσης, όπως η καθηγήτρια Dr Rosemary Papa, ο καθηγητής Dr Khalid Arar και καθηγητής  Dr Miguel Guajardo είναι μεταξύ των προσκεκλημένων ομιλητών του ΠΜΣ.  Οι διεθνείς συνεργασίες του ΠΜΣ προσθέτουν αξία στη μαθησιακή διαδικασία, συμβάλλουν με ουσιαστικό τρόπο στην πρακτική εφαρμογή της γνώσης και της μάθησης και προάγουν την εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών.